БАН: Не сме разработвали лекарство „Ставринол“

Във връзка с появилите се в пресата и електронните медии съобщения и коментари относно лекарствено средство на основата на нанодиаманти (НД) за лекуване на ракови заболявания, и получените запитвания към институти от Българска академия на науките, Ръководството на БАН би искало да информира българската общественост за състоянието на тези изследвания в БАН, съобщиха от академията.

В БАН няма разработено лекарство „Ставринол“. Не ни е известно дали такова лекарствено средство е регистрирано в Русия, пишат от БАН. Секция „Космическо материалознание и нанотехнологии“ в Института за космически изследвания (ИКИ) при БАН произвежда нанодиаманти и притежава технологии за производство на НД за различни цели от технически до медицински. От 2006 г. в лаборатория „Медикобиологични изследвания“ на Институт по молекулярна биология (ИМБ) при БАН върху клетъчни линии се изследват токсичността и био-съвместимостта на предоставените от ИКИ различни партиди НД. В ИКИ са усвоени технологии за пречистване на НД, които намаляват токсичността на наночастиците до нулеви нива, според достъпните методи за измерване с наличната ни апаратура. Провеждат се изследвания за влиянието на НД върху феномена „програмирана клетъчна смърт“ (апоптоза). Наблюдавано е избирателно активиране на процеса върху клетки на някои видове рак. Изследванията са на начални нива на проучване. В момента БАН е участник в изпълнението на договор финансиран от Фонда научни изследвания и се извършват проучвания свързани със създаването на нови биоразградими наноструктурирани материали, включващи НД, които ускоряват процеса на възстановяване на костна тъкан. Изследователската работа е напреднала значително, но предоставянето на информация на трети лица е свързано с нарушение на научната етика и договорните условия, включително задължения, към чуждестранни институции участници в проекта. БАН няма договорни отношения с новосъздадената по инициатива на г-н Ставрев фирма НАНО-СС АД. Г-н Ставрев е бивш служител на БАН и е участвал в изпълнението на изследователски проекти свързани с разработването и използването на нанодиаманти. На фирмата ще бъде търсена отговорност в случаи, че бъде констатирано изтичане на научни продукти и технологии от БАН към НАНО-СС АД, заявяват от ръководството на БАН. /БГНЕС