Банкови акцепти

Те се издават по пътя на международни търговски кредит и в основата му стой международна търговска сделка. Ако предварително е договорено отложено плащане между вносителя и износителя за дадена стока. Удостоверяване на задължението и документирането му става със специална полица издадена от вносителя и предоставена на износителя. След като вносителя признае задължението си, т.е. акцентира задължението, износителя може да държи полицата до настъпване на падежа или да я сконтира на паричния пазар на друг инвеститор. Банковият акцепт може да се прехвърля многократно и на падежа се предявява на вносителя за изплащане на номиналната стойност, включваща стойността на сделката + отстъпка или лихвен % за ползването на търговския кредит. Риска при инвестицията в банков акцепт е ограничен, поради това че сделките преминават през търговски банки, емитиращи трансакциите. Ограничителни условия са големите стойности, което зависи от стойността на сделката стояща в основата на банковия акцепт.