Банковата система на България

ЦБ на България (БНБ) е създадена след освобождението. Първоначално тя  е обикновена ТБ, която поема и функциите на ЕБ и банка на държавата. По-късно се правят опити за превръщането й в банка на банките.

В началото на новата история, в периода от 1951 да 1987 г. банковата ни система беше еднозначна, т.е. емисионната банка имаше функции и на ТБ. Началото на прехода към двузвенна банкова система , у нас бе поставено през 1987 г. Тогава се създадоха специализирани отраслови ТБ за дългосрочно кредитиране само на съответните отрасли.

През 1992 г. се създаде Банкова консолидационна компания със задача да консолидира малките държавни банки с цел да се създадат по-големи.