Аурични цветове и тяхното значение

cvetove цветоветеЧерното представя омразата, злобата, отмъщение­то и други подобни чувства.

Светлосивото представя егоизма.

Пепелявосивото (цветът, характерен за трупа на мъртвеца) представя страха и ужаса.

Тъмносивото е депресия и меланхолия.

Мръснозеленото представя ревността. Ако с рев­ността е смесен и много гняв, той ще се проявява като червени проблясъци върху зелен фон.

Зеленото, с почти тъмносив оттенък, представя дол­ната измама.

Зеленото, с искрящ нюанс, представлява толератността към мненията и убежденията на другите хора, лесно приспособяване към променящите се обстоятел­ства, адаптивност, такт, учтивост, мъдрост в ежедневния свят и т. н., както и качества, които някой вероятно може да свърже с „изтънченото лукавство“.

Червеното с нюанс, който напомня на промъкващ се от горяща постройка огън, примесен с дим, представ­лява чувствеността и животинските страсти.

Червеното, във формата на яркочервени пламъци, наподобяващи светкавица, показва гняв. Те обикновено избухват на черен фон, когато гневът се разпалва от омраза или злоба, но когато е от ревност, те са върху зелен фон. Гневът, който се ражда от възмущение или при защита на предполагаемото „право“, е без посоче­ните фонове и обикновено се проявява като червени пламъци, несвързани с фона.

Тъмночервеното представя любовта и варира по нюанс в зависимост от естеството на чувството. Грубата чувствена любов ще бъде придружена с убит (без блясък) наситен тъмночервен цвят, докато любовта, смесена с по-висши чувства, ще се прояви чрез по-светли и по-при­ятни нюанси. Висшата форма на любов ще бъде прид­ружена от цвят, който се доближава до цвета на красива роза.

Кафявото, с червеникав нюанс, представя скъпер­ничеството и алчността.

Оранжевото, с ярък нюанс, представлява гордост и амбиция.

Жълтото, в различните му нюанси, представя инте­лектуалната сила. Ако интелектът се задоволява с нис­кокачествени неща, нюансът е тъмно, убито жълто; ко­гато нивото на интелекта се издигне до по-високи нива, цветът става по-ярък и бистър; а красивото златисто-жълто означава велико интелектуално постижение, дъл­бок и остър ум и т.н.

Синьото, с тъмен оттенък, представя религиозната мисъл, емоция и чувство. Този цвят обаче варира по своята чистота според степента на безкористността, демонстрирана в религиозното съзнание. Нюансите и степените на чистотата варират от убито индиговосиньо до красиво наситено виолетово, като последното пред­ставя най-висшето религиозно чувство.

Светлосиньото, със специфичния чист и светъл нюанс, представя духовността. Някои от най-висшите степени на духовността, наблюдавани в обикновените хора, се проявяват в този нюанс на синьото, изпълнен със светещи ярки точки, мигащи и проблясващи като звезди в ясна зимна нощ.