Асуан

Асуан / на старогръцки Сиена , Сена / е град в югоизточните части на Египет , разположен на брега на река Нил . Градът е административен център на мухафаза Асуан . В древността старата Сиена е важен укрепен пункт на границата с пустинята , център на търговията с народите населяващи територията на Судан и Етиопия . В епохата на ранното християнство е център на местното епископство . Асуан е също център на туризма и място за поклонение на мюсюлманите – исмаилити . Интересни паметници на културата са скалната гробници на древния владетел Серенпута ІІ , останките от християнския манастир „Св.Симеон” / VІІІ – ХІІІ в. /, минарета и куполни мавзолеи от тухли / Х – ХІ в. /.

До град Асуан се намира Асуанския хидроенергиен комплекс . Той е най-голямото хидротехническо съоръжение на Египет . Включва бентове , водохранилище и електоцентрали . Асуанският бент се намира при първия катаракт на река Нил . Построен е в периода 1898 – 1902г. , като по-късно многократно е реконструиран . Дължината му е 2км , а височината 54м . Обемът на водохранилището е 5,5млрд.куб.м. На 7км от стария бент в периода 1960 – 1970г. е построен нов . Дължината му е 3,8км , височината 110м , а ширината в основата му е 890м . Обемът на водохранилището при този бент е 160млрд.куб.м. Това е един от най-големите язовири в света . Той има средна широчина 10км и е дълъг 500км , като 150км са на територията на Судан . Това съоръжение носи името на покойния египетски президент Гамал Абдел Насър . Водите на язовира се използват за напояване и производство на електроенергия .