Астро трансформация

planeti astrologiyaАстрология, основана на разглежданите планетни конфигурации, се занимава със следните видове персонална трансформация:

Слънце:

Трансформация на индивидуалността и форма на изразяване на

творческата енергия.

Луна:

Трансформация на самочувствието и доколко личността се чувст-

ва комфортно със себе си.

Меркурий:

Трансформация на начина на мислене и възприятия и начинът, по

който личността изразява интелекта си.

Венера:

Трансформация на емоционалните ценности и методът на изразя-

ване и разбиране на нуждата от близост.

Марс:

Трансформация на способността личността да утвърди своята воля

и да знае какво действително иска.

Юпитер:

Трансформация на убежденията, стремежите и дългосрочните

планове за бъдещето – обещаващи някакъв вид подобрение.

Сатурн:

Трансформация на амбициите на личността, приоритетите

и работната структура.

Уран:

Трансформация на чувството за свобода, индивидуалното

предназначение и персоналната уникалност.

Нептун:

Трансформация на духовните и/или социални идеали на

личността.

Плутон:

Трансформация на използуването на вътрешните сили и

ресурси, особено разумът и силата на волята.

Тук трябва да се каже, че за да се преживеят тези трансформации по разумен и относително хармоничен начин, личността трябва да има правилна позиция и отношение към различните енергии и сили, които представляват планетите. За да бъдем напълно открити към безкрайните трансформации, които животът ще изисква от нас, трябва съзнателно да направим вътрешно разпределение между всички аспекти на нашето съществувание. И това разпределение – тази откритост – има пряко отношение към нашето физическо, ментално и духовно здраве.