Астрология – Планетата Нептун символизира сила

planeta neptunПланетата Нептун символизира  сила, която е изцяло извън нашия контрол, тъй като тя е отвъд границите на разума или нещо постижимо за логичния разум. Единственият начин, по който може да бъде разбран Нептун в неговата същност, е да му се подчиняваме; тъй като той, по определение и функция е извън границите. Само когато се слеем с Нептун – т.е. станем безгранични – ще можем да го опознаем. Затова тази планета се свързва с мистицизма, тайната, чувството на единство, духовното развитие и вдъхновението. Казва се също, че представя безформеността, илюзията, разтварянето, въображението и идеализма. За мен, най-полезният начин за описание на същественото значение на Нептун е да се каже, че той представлява нужда да изгубим своето “Аз” в друго състояние на съзнанието (”висше” или “низше” съзнание) и нужда да се изплъзнем от всички ограничения, от ограниченията на материалното съществуване и неговата скука и от ограниченията на индивидуалността и егото. Естествено, личността може да се стреми да се измъкне или чрез саморазрушителната, или чрез персонално конструктивната активност. Човек на Нептун  може да бъде неуловим или плъзгав или може да бъде много възприемчив за тънкостите и изключително състрадателен (или и двете!).