Астрология, знаци и домове

astro знаци и домовеВ момента на раждането на всеки човек северният лунен възел е разположен в определен знак и дом. Неговата позиция може да се установи с помощта на таблицата в началото на книгата и след това главата, която се отнася за знака, в който е вашият северен възел, ще ви даде информация и конкретни насоки, които ще ви помогнат да реализирате пълния си потенциал. За по-голяма пълнота аз ви препоръчвам да прочетете и главата, която се отнася до положението на възела по дом, което може да получите от астролог или от компютърна рождена карта.

Знакът, в който се намира северният възел, определя промените, които трябва да направите в своя характер. А домът показва онези изживявания, които помагат на човек да стигне до своята нова психологическа завършеност.

Позицията по дом разкрива сцената, на която се усвояват житейските уроци. Например, ако северният лунен възел е в Рак, в 11 дом, вие се учите да разбирате и да изразявате своите чувства като използвате енергията, която идва от взаимоотношенията ви с приятели, и да се движите по течението (11 дом); ако северният лунен възел е в Овен, в 4 дом, това означава, че ако осъзнаете своите инстинктивни импулси (4 дом), вие можете да откриете и да изразите кой сте всъщност (Овен).