Астрологични качества, които трябва да развивате

астрология качестваТова са дарби, таланти, които са на разположение през целия ви живот. Прекарали сте много време и сте отделили толкова енергия да развиете даден аспект от вашия характер в миналите си животи, но има и друга част от вас, напълно противоположна, която е била напълно пренебрегвана. Затова, когато сте дошли в това прераждане, на вас ви е липсвало равновесие. (С всички е било така, само че в различна степен.) Животът иска да сте щастливи. Но колкото по-дълго отсъства равновесието, толкова по-често след щастието следва разочарованието.

Затова трябва съзнателно да развивате онази част от себе си, която е била пренебрегвана в миналите съществувания, като експериментирате и развивате своите дарби и таланти, описани в тази глава. Това е като мускул, който не се използва. След като веднъж започнете да работите върху него, той се развива и става съразмерен с тялото ви. Развиването на характеристиките ви, описани в тази точка, ще ви помогне да печелите, и то винаги!