Астрологична луна

астрологична лунаТъй като Луната е толкова сложен символ и понеже нейните значения са така многочислени и разнообразни, най-подходящият начин да се обясни следното е да представим схематичен план:

а) Луната символизира образ, който личността вижда отразен в своето общуване с публиката. Затова, нехармонично аспектираната Луна може да показва неспособност към хармонична проекция, за да могат другите хора да реагират по позитивен начин. Хармонично аспектираната Луна често показва, че личността може да се изрази хармонич-но при общуване с хората и че има правилен усет за това, което се харесва на публиката. (С други думи, когато личността интуитивно правилно реагира върху другите, те на свой ред аналогично отговарят по позитивен начин). По този начин хармоничните аспекти с Луната, показват област на лесна и свободна проекция, за да получим добра обратна връзка.

б) Нехармонично аспектираната Луна обикновено показва забележимо неточен образ за своето “Аз”, тъй като това, което личността чувствува за себе си, опирайки се на минали навици и минала индивидуалност, може да не бъде точното описание на истинската й натура  в настоящето. Тази неточност на собствения образ обикновено се изразява в поведения като: погрешно отношение към нещата, свръхчувствителност, излишно    реагиране на дреболии, маниер на обличане, който не съответствува на вътрешната натура и истинската индивидуалност, излишна отбранителна позиция.

в) Положението на радикалната Луна в домовете показва област на жизнена активност, където е необходимо да получаваме обратна връзка, където можем да се видим по по-обективен начин и където можем да се настроим за усещане на своето “Аз”, което може да ни осигури вътрешно спокойствие.

г) Знакът, в който се намира Луната показва как се защитаваме инстинктивно. Например, Луната в огън реагира с гняв; Луната във въздух – с  рационалистични предложения, дискусии или спорове; Луната във вода – с отстъпление или емоционални излияния на чувствата; Луната в земя – с издръжливост, с устойчивост.

д) Знакът на Луната символизира начинът на изразяване, който идва естествено и начинът на поведение, в който се чувстваме уверено, тъй като показва стар модел на живот,  който обикновено е много комфортен (ако аспектите не са прекалено напрегнати). Няколко примера: Луната в Козирог намира сигурност във възрастта, действувайки като стар човек, като култивира старческо поведение. Луната в Телец може да намери сигурност действувайки като земеделец. Луна в Лъв намира сигурност в драматичните прояви или най-малко в признанията.

е) Тъй като Луната представя силен подтик да изрази форма на съществуване, която е естествена и вътрешна част на личността, знакът на Луната показва също какво е нужно да изразим, за да имаме добро самочувствие. Както казва Грант Леви, Луната показва “сърдечното желание”. Аспектите с Луната просто показват доколко лесно личността може да изрази този начин на съществуване и доколко лесно може да постигне това чувство за благополучие.

ж) Знакът на Луната символизира практичното приложение на слънчевата енергия и цел. Ето защо Слънце и Луна в тригон, секстил или до известна степен – съвпад (а също  Слънце и Луна в съвместими елементи) е толкова стабилизиращ и потенциално-творчески аспект; в тези случаи слънчевата енергия може лесно да бъде изразена по практичен начин.