АП ще поиска разяснения от кандидатите в конкурса за консултант на “Булгартабак холдинг”

След разглеждане на подадените оферти и на основание Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, Агенцията за приватизация взе решение да поиска от участниците допълнителна информация и разяснения по направените от тях предложения в конкурса за избор на консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг” АД, София.

След предоставянето на исканите допълнения и тяхното разглеждане конкурсната комисия ще изготви мотивиран доклад, на базата който АП ще излезе с решение за класиране на участниците в конкурса.

Припомняме ви, че 4 фирми подадоха оферти. Това са:

1. Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид
2. Консорциум „Кей Би Си Секюритийс Н.В – АД „Токушев – съдружници“
3. Консорциум “Райфайзен инвестмънт – Камбуров”
4. „Рънейсънс Секюритис“ ООД