АП стартира 17-ти неприсъствен публичен търг

На 10.02.2010 г. стартира 17-ят неприсъствен публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД.

В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба 100% от капитала на следните дружества: “Експомед” ЕООД, гр. София; “Център за външноикономическа подготовка на кадри” ЕООД, гр. София; “Медико-техническа лаборатория II – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив; “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина Диана спорт” ЕООД, гр. София и 5.08 % от капитала на “Търговия на едро – Червен бряг” ООД, гр. Червен бряг.

Информационните меморандуми на цитираните дружества можете да откриете на Интернет-страницата на “Българска фондова борса-София” АД.

Дружествата ще се продават на сегмент “Неприсъствен публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.