АП предлага 40 дружества на 23-ия централизиран публичен търг

АП ще предложи акции от 40 дружества за продажба на 23-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД.

В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: “Топливо” АД, гр. София; “Свободна безмитна зона – Бургас” АД, гр. Бургас; “Транзитна търговска зона” АД, гр. Варна; “Клас-София” АД, гр. София; “Лесилхарт” АД, гр. Силистра и др.

37 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 2 – срещу парични платежни средства.

За едно дружество се предвижда комбинирано плащане – срещу пари и непарични платежни средства.

Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.

Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.

* * *
Уважаеми колеги,
Списъкът с дружествата, които ще бъдат предложени в рамките на 23-ия централизиран публичен търг, можете да откриете на Интернет-страницата на Агенция за приватизация.