Апокалипсисът: заблуди и истини

Земята е на прага на колапса, виновен за това е човекът. Само ако затоплянето на планетата бъде ограничено, е възможно да се избегне катастрофата. Сериозно? Л. Хаас от в. „Райнишер Меркур“ се съмнява в този сценарий.

Който се занимава задълбочено с климатология, а не само с резюметата, изготвяни специално за ръководните политици, много бързо придобива друго впечатление. Наистина няма съмнение, че през последните десетилетия климатът в много райони на Земята е станал по-топъл, по-влажен или по-сух. Съгласни сме също, че като изхождаме от днешното състояние на науката, тази промяна може да се обясни в най-голяма степен с вредните газове в атмосферата и с други последици от човешкото въздействие върху околната среда. Само че никой днес не може да предскаже колко силно и с какви последствия ще се прояви тази тенденция в бъдеще.

Належащите проблеми са другаде

Защото климатът на Земята е комплексно явление. Слънцето, космическото излъчване, дълбочинните морски течения, прашинките във въздуха, ледената покривка на полюсите, облаците – това са само някои от меродавните величини, чието комплексно въздействие никой не може да разбере изцяло, да не говорим да моделира реалистично. Дали човекът изобщо е в състояние да пресече затоплянето на Земята, дали то ще достигне някога два градуса, дали това наистина би било твърде много – това са все открити въпроси, които ще получат отговор едва след като се стигне дотам.

Обстоятелството, че днес много климатолози – с благородни или користни мотиви – се правят сякаш знаят достатъчно, за да диктуват на света какво да прави, предизвиква недоверие. Това не е база за сериозна политика. Затова трябва да се еманципираме от климатологията. Политиката няма нужда от компютърни симулации на апокалипсиса, за да се разбере, че е крайно време нещо да се промени. Само че какво? На първо място светът се нуждае от нов модел за икономически растеж. Сегашният е изцяло зависим от крайни ресурси. Очакваните последици – икономически кризи, ценови шокове, суровинни войни, глад и мизерия – представляват много по-належащи проблеми, отколкото предполагаемото стопяване на един гренландски глетчер през 2100.

От какво се нуждаем?

И второ: ние се нуждаем от нови енергийни стратегии и затова, защото досегашните енергийни източници замърсяват околната среда и са вредни за човека и природата. Това ни поведение – нека се абстрахираме от промяната в климата – е сбъркано и затова трябва да му се сложи край.

Така че са налице много и различни причини, налагащи решителни действия. Необходимите решения обаче се свеждат до едно и също: трансформиране на икономиката в посока към обновяемите енергии. Това е една извънредно трудна задача, чието решаване е невъзможно без всеобхватни финансови усилия и невиждана досега солидарност на световната общност. Можем да бъдем сигурни, че индустрията също ще се включи в тези усилия: защото освобождаването ни от веригите на фосилните суровини също е голям гешефт./Deutsche Welle/