Аорта

Тя е най-големия артериален съд в човешкото тяло. Започва от лявата камера, в зависимост от мястото и се разделя на 3 основни части: входяща аорта, дъга и низходяща аорта.

Низходящата аорта се разделя на две части: гръдна и коремна аорта.

Възходящата аорта има само два клона – венечните (коронарните) артерии.

Дъгата от дясно на ляво дава 3 основни клона – ствол за главата и горния (десен) крайник, лява обща сънна артерия и лява – подключична артерия. Стволът за главата и горният крайник върви нагоре и надясно и за дръжката на гръдната кост дава два клона: дясна обща сънна артерия и лява подключична артерия. Всяка от артериите напуска гръдния кош и върви нагоре по шията в страни в страни от хранопровода, на нивото на горния ръб на щитовидния хрущял. Всеки от тях се разделя на два клона: двойни вътрешна сънна артерия и външна сънна артерия.

Външната сънна артерия дава значителен брой клонове, които кръвоснабдяват външните части на главата и шията, на равнището на шйката, на долната челюст. Външната сънна артерия се дели на двата си крайни клона – горно – челюстна артерия и повърхностно – слепоочна артерия.

Външната сънна артерия се насочва към основата на черепа и през сънния канал в черепната кухина, където дава четири основни клона, които кръвоснабдяват по-голямата част от главния мозък и меката мозъчна обвивка.