Антропогенни туристически ресурси на Полша

Варшава – столица на Полша . През годините на Втората световна война градът почти напълно е разрушен от нацистите , а по-късно след Освобождението е възстановен от руините и реконструиран . На основата на предвоенните измервания и архивните данни са били възстановени разрушения Старинен град , Новият град и главните паметници на архитектурата . В стария град интерес за туристите представлява Кралския замък / 1599 – 1619г. /, който представлява смесица от архитектурни стилове – барок и класицизъм , крепостните стени / ХІV – ХV в. / с полукръглото укрепление – кулата „Барбакан” / ХVІ в. /, готическият катедрален храм „Св. Ян” / ХІV в. /, църквата на Йезуитите и други паметници от миналото .

Варшава е богата на скулптурни паметници , най-старият от които е бронзовата статуя на крал Сигизмунд ІІІ Ваза / 1644г. /. Друг известен паметник – това е Варшавската сирена ,полужена , полуриба със щит и вдигнат меч в ръка . Статуята е герб на полската столица .

Краков – градът възниква през VІІІ – Х в. Вторият по големина исторически и културен център на Полша . Неговият исторически център е варовиковият хълм Вавел на левия бряг на река Висла , на който се издига замъкът Вавел , основан в началото на ХІ в. В замъка се намират предроманската капела-ротонда „Дева Мария” / Х в. /, бившия кралски дворец / ХІІІ – ХVІІІ в. /, готически храм / ХІ в. / с романска крипта , капители и надгробия . В стария град са се съхранили фрагменти от градски укрепления / ХІІІ – ХІV в. / с надвратни кули и наблюдателна кула . Сред архитектурните паметници се открояват романската църква „Св. Анджей”/ около 1090г. /, готическите църкви „Дева Мария”/ 1360 – 1548г. / и „Светия кръст”/ ХІV – ХVІ в. /.

Сред забележителностите на Краков е едно от най-старите здания в Европа – бившия Ягелонски университет / 1364г. /

В Стария град е широко представена гражданската архитектура в стил ренесанс – здания с красиви атики , скулптурни портали , с аркадни вътрешни дворове .

Освиенцим / Аушвиц – Биркенау / – най-големият хитлеристки концентрационен лагер . На територията му е създаден национален музей / 1946г. /, а през 1967г. е открит Международен паметник на мъченичеството .

Величка – един от най-древните средновековни центрове за добиване на каменна сол в Европа . Тук се намира известната в Полша и извън границите й солна кариера , която се експлоатира от ХІІІ в. В старата преработена част на солните залежи миньорите се изсекли от сол часовникова кула с гравирани изображения / ХVІІ в. /. По – надолу от нея се намират пещери с подземни езера , огромна пещера , кристална пещера – ценен природен резерват . На дълбочина 135м в четири подземни пещери е създаден  Музеят на минното дело .

Замосц – тук се намира замъкът Замойски / 1581 – 1586г. / и сгради строени ХVІ – началото на ХVІІ в. с интересна архитектура .