Антропогенни туристически ресурси на ЮАР

Град Претория от 1961г. е столица на Република Южна Африка . Градът е разположен в района на Трансваал . Столицата е с надморска височина 1783м и е разположена по двата бряга на река Апис . Тя е важен транспортен център .

Претория е основана през 1855г. от бурски преселници с предводител Мартинус Преториус / 1819 – 1901г. /, син на Айдрес Преториус / предводител на бурските преселници от капската провинция в западна посока , т.нар. „Велико преселение на бурите”/. От 1860г. градът е столица на бурската република Трансваал .

Централната част на града има правоъгълна планировка . На главния площад се намира паметник на бурския водач П.Крюгер . Интересни постройки са Съдебната палата и бившето кметство / 1900г. /, така също и англиканската катедрала . Източно от центъра се намират търговските учреждения . В близост до тях е обособеният район от правителствени сгради . На хълмистият бряг на река Апис са неокласическото здание на бившия парламент / 1910 – 1913г. /, гарата / 1908г. /, университетския комплекс / 1920 – 1960г. /. В последните години са построени голям брой многоетажни жилищни и административни сгради . впечатление прави големият брой озеленени паркове . В града има много банки , офиси на фирми , хотели , ресторанти и спортни съоръжения .