Антропогенни туристически ресурси на Танзания

Дар-ес-Салаам от 1964г. е столица на Танзания . Разположен е на брега на Индийския океан , като се явява важно пристанище . Има и международно летище . Градът е основан през 1862г. от султана на Занзибар на мястото на малко рибарско село . От 1891г. до 1919г. е административен център на Германска Източна Африка . След това до 1961г. е под английска власт .

Около входа на пристанището е административната част на Дар-ес-Салаам със сградите на министерствата , парламента и двореца на президента . В близост е разположен деловият център с многоетажни здания , банки , търговски фирми , кантори, хотели , заведения . В северната част на града , покрай брега на океана , има благоустроени жилищни сгради , а също така индуски и протестантски храмове от началото на ХХ в. На югозапад , покрай железопътната линия е промишлената зона . Тук се намират неблагоустроените квартали , въпреки че в последните години се извършва строителство . В покрайнините на Дар-ес-Салаам има университетско градче. Градът е просветен и културен център с университети , колежи , музеи , библиотеки , театри . Интересни са покрайнините на Дар-ес-Салаам , където са руините на средновековните градове Багамойо / с португалски замък от ХVІ в. /, Каоре / с джамия от ХІІІ в. /, Бондарине и други .