Антропогенни туристически ресурси на Мавриций

Порт Луи – столица на Мавриций / от 1986г. /. Градът е разположен в северозападната част на остров Мавриций , на брега на Индийския океан . Той е голямо пристанище и значителен промишлен център . В близост до него има свободна икономическа зона с многобройни модерни предприятия . Градът е основан през 1736г. До получаването на своята независимост през 1968г. е център на британската колониална администрация . В наши дни градът е модерен , с добре изградена инфраструктура . Своят съвременен облик градът дължи на развитието на туризма . В Порт Луи има много хотели , ресторанти , пазари , паркове . Предлагат се най-разнообразни услуги и развлечения на туристите на добро ниво .

Туризмът е важен стопански отрасъл в икономиката на страната . Годишно тя се посещава от 660хил. туристи .