Антропогенни туристически ресурси на Кения

Град Найроби – столицата на Кения . Градът е разположен на плато с надморска височина 1700м . Заедно с прилежащата му територия той образува столичен окръг . Найроби е автомобилен и железопътен възел и има голямо международно летище . Център е на разнообразна преработваща индустрия .

Найроби е нов град – основан през 1899г. и има модерна правоъгълна планировка . Сградите са от европейски тип – Съдебната палата / от края на ХХ в. /, Парламентът / 50-те години на ХХ в. /, други административни здания с елементи и на африканската архитектура , Националният театър / открит през 1952г. /, Културният център / от началото на 60-те години миналия век /, комплексът на Националния университет / 1956г. /. Много модерен вид има центърът за конференции „Джомо Кениата” / на името на първия президент на Кения /. В центъра на днешния град има много хотели и административни сгради , ресторанти , магазини , кина , театри , библиотека , офиси , кантори , спортни съоръжения . В архитектурно отношение интерес представлява паметника на Джомо Кениата и джамията „Ага Хаи”.