Антропогенни туристически ресурси на Тунис

Дуга – град , около който има запазен цял археологически комплексот древна Дуга . От времето на древна Нумидия / преди римската епоха / е запазен мавзолей . Той е изграден от дялан камък . Висок е 21м. и е издигнат през ІІ в.пр.н.е. През 1842г. е разрушен и през 1910г. – възстановен . Надписите на мавзолея се пазят в Британския музей в Лондон . От римския град са запазени останки от впечатляващи ансамбли – разположени на различни нива форуми / ІІ в. ; от трите страни ограден с мраморни колони и укрепление от византийско време /. В близост се намира по-малък площад с разположени на него три храма , пазар , площад с много колони , театър от ІІ в. с 3500 места , цирк /224г./ , терми /260г./ , жилищни домове с мозайки , има триумфални арки на императорите Септимий Север /205г./ и Александър Север /226г./ . Извън стените има няколко римски храма .

Сфакс – град в Източен Тунис , на северния бряг на залива Габес . Административен център е на вилаета Сфакс . Има пристанище и е шосеен възел . Градът е търговски и икономически център . Интерес представляват архитектурните паметници от римската и византийската епоха . От ранноарабско време са запазени останки от крепост / ІХ в./ , голяма джамия от 850г. / обновена през 1085г. / . Има и интересен дворец , който е музей на туниското изкуство . От края на ХІХ в. започва да се изгражда и т.нар. нов град , който в наши дни има съвременен вид .

Себейтла – град , на север от който се намират руините на римско – византийския град Суфетула . Той е с регулярна планировка на улиците , форум , капитолии , амфитеатър , театър , зимни бани , домове , християнски базилики , фонтан и акведукт . Интересна е и триумфалната арка на император Диоклециан от края на ІІІ в.