Антропогенни туристически ресурси на Мексико

Културно-исторически паметници от епохата на маите

Чичен Ица – древен град на маите на п-в Юкатан , столица на смесена държава между племената на маите и толтеките / ХІ – ХІІ в. /. Има развалини от сгради от различни периоди , като най известна е пирамидата Кастильо с храм на върха и с тайник , в който е намерен трон във формата на ягуар . Интересен е и храмът на войните . В Чичен Ица е имало един голям и няколко неголеми стадиона за игра с топка . В центъра излиза път към свещен олтар , където са били извършвани жертвоприношения / включително човешки / в чест на бога на дъжда . Градът е разрушен през 1178г. от войските на разбунтувалите се подвластни градове .

Педрас Неграс са руини на древен град на маите в долините на р.Усумасинта на п-в Юкатан . Руините на селището са от първото хилядолетие след новата ера .

Майяпан / Маяпан / – град-държава на п-в Юкатан , основан около Х в. Много здания в града / пирамидата „Ел Кастильо” и храмът „Каракол” / са построени по образец на по-старата столица – гр. Чичен Ица . Открити са каменни стени , които заграждат пространство заето от 3500 къщи . Градът – държава е превзет и разрушен от войските на съседни индиански градове .

Ушмал – един от най-големите древни градове / VІ – ХІІІ в. / на маите на п-в Юкатан . Постройките в Ушмал са разположени в 6 групи . В централната група влиза 24- стайният Дворец на управителя с богата украса , храм върху пирамида и комплекс от 4 сгради с релефна фасада . През ХІІІ в. градът е разрушен .

Теотихуакан – древен град , един от важните центрове на доколумбовата цивилизация в Централна Америка . Той е създаден през първото хилядолетие след новата ера . Руините му се намират в североизточните покрайнини на огромния гр. Мексико на около 50км от централните му части . Теотихуакан е унищожен през VІІІ в. от нашественици . Този град е съвременник на друг древен град в Мексико – Тикал , с когото поддържал много връзки по време на своя разцвет / ІІІ – VІІ в. /. Градът е с население около 50-80 хил.д. Центърът му се пресича от главна улица – „Пътят на мъртвите” / около 4км /. На северният й край е разположена  Пирамидата на Луната и комплекс от храмови здания . В южния край на главната улица е разположен обширен комплекс от постройки , концентрирани на гигантска платформа . Покрай улицата  Пътят на мъртвите се виждат останките от древни дворци , пирамиди и храмове в т.ч. Храмът на Талалока , Храмът на земеделието и Пирамидата на Слънцето . Намерени са и много скулптури .