Антропогенни туристически ресурси на Чехия

Прага – столицата на Чехия . Разположен е в Полабската равнина около бреговете на река Вълтава . Хълмистият релеф придава на града особена живописност .

Територията на Прага е заселена от четвъртото хилядолетие пр.н.е. от неизвестни племена , от VІ в. – със славяни . През Х в. Прага става столица на Чешката държава. През ХІV в. в периода на своя разцвет градът е един от най-големите икономически , политически и културни центрове на Европа . От 1918 до 1993г. Прага е столица на Чехословакия .

Най-древните архитектурни паметници на града се отнасят към ранното средновековие . На границата на VІІІ –ІХ в. са основани Пражки Храд / Кремъл /, а също и крепостта Вишеград . Около тях са израснали най-старите средновековни райони на Прага : Храдчани , Старое Место , Мала Страна , Нове Место , които съставят историческия център на града – „Златна Прага със стоте кули” – най-богатият и знаменит в Средна Европа архитектурен комплекс , изпълнен с романски, готически и ренесансови паметници с голяма историческа стойност . Река Вълтава и тринайсетте й моста подчертават характерния облик на града , който определят и готическите постройки с островърхи кули от Х – ХV в., къщите с керемидени покриви , често с върхове . В старите райони се е запазила тясната средновековна застройка с нерегулярна планировка .

В районите Храдчани и Мала Страна се намират дворци в ренесансов стил : летен кралски дворец „Белведере” / ХVІ в. /, Шварценбергския дворец / ХVІ в. /. В бароков стил са Щернбергския / ХVІІ – ХVІІІ в. / и Валдщейнския / ХVІІ в. / дворец, а също и многобройни манастири , църкви и къщи от ХVІІ – ХІХ в.

Интересен е и Карловият модт , построен в готически стил / ХІV в. / с дължина 516м и ширина 9,5м , с великолепна предмостова кула и уникална галерия от барокови скулптори под  открито небе .

Сред многото известни архитектурни паметници са : Карловият университет / ХІV в. / , църквата „Мария Снежна” / ХІV – ХVІІ в./, манастирът „Св. Анежка” / ХІІІ в. / и др.

Златна Прага е един от най-красивите градове в Европа , привлича много туристи от различни страни .