Анемия

анемия1. Мислено болният да се облива със седемте цвята на слънчевия спектър: червените лъчи, портокаловите, жълтите, зелените, сините, тъмносините, моравите. Най-първо да си представи, че над него има душ от червени лъчи, които го обливат. Да си представи живо как тези лъчи проникват цялото му тяло. След като изреди седемте цвята на спектъра, накрая да се облее с бялата светеща, диамантена светлина. С това ще свърши упражнението. Това да прави всеки ден по веднъж.

2. Да носи шал яркочервен на врата си и често да го пипа и гледа.

3. Мислено да отива на Седемте Рилски езера. Като прави такива мислени пътувания, действително ще отива там с част от своя етерен двойник, ще получава оттам енергия, с нея ще се върне и тя ще го обнови. Да взема една призма и всеки ден да проекгира дъгата, когато има слънце. Като се разложи светлината, да види добре червената светлина и тази червена светлина мислено да я проектира, че слиза като душ върху мозъка и цялото тяло. Първо ще прави опит с призмата, за да си представи живо червената светлина и после опита ще прави мислено. А когато няма слънце – опитът ще прави само мислено. После ще размишлява всеки ден върху едно изречение от книгата ,,Светът на великите души”. При червените лъчи, да прочете и държи в съзнанието си първите десет изречения от книгата „Заветът на цветните лъчи на светлината”. „Бог е любов. Аз съм Бог Твой. Аз съм цвете сароново и пр.” Тези стихове като чете, да предизвика червения цвят като душ.

Анемията е липса на червения цвят. В болния преобладава студът. Този студ трябва да се превърне в топлина.

Трябва да яде всички плодове, които са червени: череши, дини и пр. Да гледа червени цветя и да мисли върху тях. Известни цветя са създадени от червените лъчи. Червеният цвят е емблема на живота. После да прави специални дихателни упражнения за възприемане на праната. Да пие гореща вода на глътки.

Всяка вечер да си измива.краката с топла вода до над коленете. Краката си да държи във водата 4 – 5 минути. Да диша дълбоко и да задържа въздуха, колкото се може повече.

Всеки ден да прави разходки всред планината.

Летния сезон да прекара на палатка на билото на Стара планина.