Ангел Антонов: “Усилията на ГД “Криминална полиция” ще се насочат към подкрепа на правителствената политика за превенция и ограничаване на фискалните измами и увеличаването на бюджетните приходи

Пред състава на дирекцията главният секретар на МВР Калин Георгиев изрази надежда, че добрата практика на екипната работа ще продължи в посока разкриване на престъпни схеми за източване на средства от държавата

Очакванията на обществото към вас и към МВР са много големи, особено във времето на финансова криза, с тези думи зам.-министърът на МВР Павлин Димитров  се обърна към служителите на Главна дирекция “Криминална полиция”. Той, главният секретар на МВР Калин Георгиев, заместник-председателят на ДАНС Константин Казаков, директорът на СДВР Валери Йорданов и заместник-градският прокурор на София Сергей Стойчев присъстваха на годишния отчет на дирекцията.
Той постави акцент върху превантивната работа и отбеляза, че предстои изготвяне на концепция за функциите, ангажиментите и отговорностите на министерството и в частност на полицията, които ще залегнат в новия закон за МВР.  Като изказа благодарност от  подобрената координация между структурите на Криминална полиция, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата, главният секретар на вътрешното министерство Калин Георгиев посочи, че политическото и професионално ръководство разчитат особено много на работата на Икономическа полиция и на икономическите отдели на ГДБОП за разкриване на престъпните схеми за източване на държавата.
По думите на старши комисар Ангел Антонов, усилията на ГД “Криминална полиция”  приоритетно ще се насочат към подкрепа на правителствената политика за превенция и ограничаване на фискалните измами и увеличаването на бюджетните приходи. Разкриването и пресичането на престъпленията против данъчната система – укриването, на доходи и обороти, неплащането на данъци, опитите за легализация на средства с престъпен произход, износа на капитали, широкото използване на подставени лица при реализиране на престъпни схеми; пресичане на злоупотребите със средства от националния бюджет в организациите на държавна и общинска издръжка, както и наблюдение на активния криминален контингент и придобиването на изпреварваща информация за подготвяни и извършени престъпления и осигуряване по-висока степен на превенция на конвенционалната престъпност – са другите насоки в дейността на дирекцията през тази година, очертани от директора.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД”КП” ПРЕЗ 2009Г.

Една от приоритетните задачи на Главна дирекция „Криминална полиция” е предотвратяване и разкриване на тъй наречените “знакови” убийства. През 2009 година в страната са регистрирани 4, работата по разкриване на които продължава и към момента.

Противодействие по линия  на Криминални полиция

57 984 от регистрираните криминални престъпления са разкрити през 2009 година от структурите на криминална полиция в страната. През годината криминалистите са координирали и участвали в 41 операции за разкриването на престъпления с висок обществен интерес

Противодействие по линия на Икономическа полиция

През отчетния период са разкрити 7 743 икономически престъпления. Запазва се традиционно най-големият дял на престъпленията против стопанството, финансовата и данъчната система, документните и срещу собствеността. Работата по такива, свързани с еврофондовете и престъпленията срещу финансово-кредитната система на страната значително се е увеличила, налице е намаление на данъчните и митническите престъпления.
504 са извършените проверки по новополучени сигнали, 436 прокурорски преписки разпоредени от ВКП, СГП, СРП и прокуратури от страната. От тях 281 са приключени и изпратени в прокуратурата за вземане на отношение, 197 са изпратени в ОДМВР в страната по компетентност, а по 41 прокурорски преписки проверките продължават и към момента.

Противодействие по линия на Транспортна полиция

През изминалия период са разкрити 818 престъпления, проведени са общо. 453  специализирани полицейски операции.