Ангажиране на гражданите

Идеята за „Европа на гражданите“ е съвсем нова. Вече съществуват някои символи, които олицетворяват общата европейска идентичност, като европейския паспорт (в употреба от 1985 г.), европейския химн ( „Ода на радостта“ на Бетховен) и европейски флаг (дванадесет златни звезди, наредени в кръг върху син фон). Шофьорската книжка на ЕС започва да се издава във всички държави-членки от 1996 г. Европейският съюз приема  „Обединени в многообразието“ за свое мото, а 9 май за Ден на Европа.

От 1979 г. Европейският парламент се избира  директно чрез всеобщи избори. Така свързан пряко с волята на гражданите, процесът на европейска интеграция придобива по-силна легитимност. Европейският съюз би могъл да бъде още по-демократично устроен, ако на Парламента се дадат по-големи правомощия, ако се създадат истински европейски политически партии и  на обикновените хора се даде по-голяма възможност за участие в политиката на Европейския съюз посредством неправителствени организации и други доброволни граждански сдружения.

Въвеждането на еуробанкнотите и монетите през 2002 г. произвежда силен психологически ефект. Повече от две трети от гражданите на ЕС днес управляват личния си бюджет и спестяванията си в еуро. Когато цените на стоките и услугите са в еуро,  потребителите могат да правят пряко сравнение между отделните държави. Граничният контрол между повечето държави на ЕС отпадна с приемането на Шенгенското споразумение  (към което на по-късен етап ще се присъединят всички държави-членки). Тази стъпка наистина поражда у гражданите чувство за принадлежност към една единна обединена географска област.

„Ние не обединяваме държави, ние обединяваме хората“, заявява Жан Моне през 1952 г. И днес едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени институциите на ЕС, е повишаването на обществената осведоменост за ЕС и ангажирането на гражданите в неговите дейности.