Акцизи

Те са косвени данъци, които се събират от потребителите чрез цените или при продажбата на стоки за масово потребление. Акцизите са една от формите на национално оборотно облагане.

Размерите на акциза за отделните акцизни стоки се определя с Тарифата на акцизите към Закона за акцизите. Дължимият акциз се определя на различни бази в зависимост от вида на стоката.

На облагане с акциз подлежат както стоките от местно производство, така и вносните такива.

Като цяло акцизите могат да бъдат определени като косвен данък, който се начислява само един път, т.е. като еднофазен косвен данък.