Академията на МВР представи условията за кандидатстване през новата учебна година

Академията на МВР публикува информация за условията за кандидатстване и приемане на курсанти, студенти и докторанти за обучение през 2010 г. Новост в приетата на 1 март наредба е, че кандидатите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение за специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ ще се класират по бал без конкурсни изпити.
В специално създадения линк „Обучение в Академията на МВР“ в сайта на МВР можете да се запознаете с презентацията, от която ще научите всичко за обявените места и специалности за прием, реда за кандидатстване, необходимите документи, датите на конкурсните изпити, записването, както и указания за кандидатстване в Академията.
Съдържанието на наредбата е публикувана на интернет адреса: www.academy.mvr.bg