Аделаида

Аделаида – столица на щата Южна Австралия . Градът е разположен в подножието на хребета Маунт Лоорти , покрай бреговете на река Торънс . Аделаида е морско пристанище на брега на залива Спенсър .

Градът е основан през 1836г. и се намира в силно засушлива зона и липсата на вода дълго време е пречка за нормалното му развитие . Въпросите с водоснабдяването започват да се решават от средата на 50-те години на миналия век , когато градът се свързва с водопровод с река  Мъри .В следващите години се изграждат още инженерни съоръжения . С решаването на въпроса за водоснабдяването се дава възможност за нормалното функциониране на града и за бързото му демографско нарастване .

Централната част на града се пресича от широки улици , с богата растителност от фикуси , палми и акации . Правителствените учреждения и други делови здания , магазините и други са построени от бял мрамор и камъни , има и много паркове , което придава на града много чист и спретнат вид . В периода след Втората световна война се изграждат голям брой многоетажни сгради , но основната част от жилищните домове са едно- и двуетажни .

В града има университети / най-старият е от 1874г. /, Художествен и Природо -исторически музей , Консерватория и Картинна галерия . Много известни са провеждащите се в Аделаида фестивали на изкуството .