Адвокатската защита ще се облага с ДДС

parlamentСлед близо двучасов дебат с гласовете на ГЕРБ, Синята коалиция  и Атака Народното събрание реши процесуалната адвокатска защита да се облага с ДДС. От Коалиция за България и от РЗС обявиха, че това решение ще вдигне цените на адвокатската защита  с 30–40 % заради 20-те процента ДДС и разходите по администрирането на данъка. А според ГЕРБ, ако България не спази поетите ангажименти към европейските директиви за облагане на съдебните изпълнители и адвокатите, рискува тежки финансови санкции.

По време на дебата вкупом адвокати от различни цветове декларираха конфликт на интереси и отказ от участие в разискванията и гласуването на този член от закона за ДДС. Това явно притесни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Менда Стоянова – председател на бюджетната комисия: „Г-жо председател, аз съм изключително обезпокоена от изказванията на преждеговорившите адвокати. Ние явно днес няма да можем да изпълним своята програма, а вероятно не само днес, защото как ще гласуваме закона за облагането на доходите на физическите лица, когато всички в тази зала сме в конфликт на интереси по този закон. Аз моля адвокатите да ми го обяснят това, защото не знам какво ще правим.“

Въпреки безпокойството предложението на Петър Димитров от Коалиция за България за отпадане на члена за облагане с ДДС на адвокатската защита в съда не беше прието. Аргументите за и против :

Петър Димитров – Коалиция за България: „Аз напомням на народните представители на ГЕРБ за категоричния ангажимент да не се вдига данъчната тежест. Тук на практика вдигаме данъчната тежест и въвеждаме нов данък.  Вдигнахме акциза на алкохола, за да не пият, на цигарите, за да не пушат – тук защо го вдигаме – за да не ползват правна защита, която им се полага по конституция.“

Атанас Семов – ГЕРБ: „Защо например Франция отстоява необлагането с данък на тази дейност, а България не намира повод да го направи, и Белгия, и редица други европейски държави. Ненормално е когато в ЕК тропнат по масата у нас да падат камбанарии.“

Беше направено предложение да се изчака решението на Съда на европейските общности, който в момента гледа този казус спрямо други държави и тогава да се направи българският избор. Според ГЕРБ обаче България трябва да се съобразява с договора с ЕС, който сама е подписала, след като е пропуснала шанса си по време на преговорите да договори друго. Сега всяко неизпълнение ще носи като начало глоба от 2 млн. евро.

Менда Стоянова – председател на бюджетната комисия: „Ние трябва да се научим, че когато сме влезнали в една общност, трябва да изпълняваме правилата на тази общност, иначе ще я караме пак по български – подписваме договора и после го нарушаваме така както на нас ни отърва.“

Вече без всякакви обструкции депутатите решиха  връщането на ДДС за фирмите да се намали от 45 на 30 дни.

БНТ