Австрия е готова да съдейства с експертна помощ в предприеманите от България антикорупционни мерки

В рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” министър Цветан Цветанов проведе среща в федералния министър на вътрешните работи на Австрия Мария Фектер

Двете страни отбелязаха отличното ниво на оперативното полицейско сътрудничество и се договориха за бъдещи съвместни действия.
Министрите дадоха висока оценка на успешно проведената през април в София Първа конференция по проекта „Полицейска дейност по противодействие на наркотиците на Балканите”.
Министър Цветанов увери австрийската си колега, че България последователно и в срок изпълнява ангажиментите си свързани с подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство.  Сподели, че в допълнение на 100% договорените средства по Инструмента Шенген, българското правителство е осигурило още 56 милиона лева национално финансиране с цел пълното изпълнение на мерките по присъединяване към Шенген. Едновременно с това посочи, че страната работи ангажирано във всички области, произтичащи от членството на България в ЕС и осигурява надеждна защита на външните граници на общността.
Г-жа Мария Фектер увери министър Цветанов в пълната подкрепа на Австрия за усилията на България в процеса на присъединяване към Шенген. В тази връзка предстои и скорошно подписване на Меморандум за разбирателство.
Отбелязан бе и много добрият напредък по изпълнение на Споразумението от Прюм, по което между България и Австрия вече се обменят данни за ДНК анализи.
Австрийската страна отбеляза успехите на българското правителство в областта на борбата с организираната престъпност и корупцията и заяви готовност да съдейства  с експертна помощ в предприеманите от България антикорупционни мерки.