Аварийни екипи на „Топлофикация София” дежурят по празниците

София. Във връзка с празничните и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на ремонтни екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа, съобщиха от дружеството. Днес, на 31 декември и 2 януари 2010 г. от 9.00 до 15.00 часа в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми в топлоснабдяването.
Телефоните за информация са: ТР „София” – 931 49 49, ТР „София Изток” – 970 99 32; ТР „Земляне” – 859 01 95; ТР „Люлин” – 934 00 80.
По време на всички почивни и празнични дни ще се осъществява 24-часово дежурство на Аварийно-диспечерската служба. Телефоните за връзка с дежурните аварийни екипи са 951 51 96 и 951 52 58.
За улеснение на клиентите „Топлофикация София” EАД предоставя безплатната телефонна линия 0 700 17 122. На този телефон в почивните и празнични дни, както и в извънработно време те могат да получат актуална информация за възникналите аварии по топлопреносната мрежа.
От дружеството препоръчват на клиентите да използват автоматичната телефонна линия за информация 958 01 55 само за проверка на сметките. Оставените на този телефон сигнали ще бъдат обработени в първия работен ден след празниците./Агенция “Фокус”/