АБРО: СЕМ скандално закри Радио Франс Интернационал – България

abro_logoСофия /КРОСС/  В началото на днешното редовно заседание Съветът за електронни медии отказа да проведе открит дебат и допусне представителите на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО и събралите се репортери при обсъжданията, посветени на подадените от Софмедия Броадкастинг ЕООД уведомления, за изменение на програмната лицензия на РФИ-България. Това съобщават от асоциацията в отворено писмо.
Този подход на СЕМ, продължават от АБРО, остро противоречи на многократно заявяваната политика на публичност и прозрачност в неговата дейност и процеса на взимане решения. За пореден път регулаторният орган демонстрира пълно несъобразяване с дневния ред на обществото и вместо да защитава неговите интереси се впусна експресно, немотивирано и на тъмно да приема решения в частен интерес. След близо едночасово закрито заседание, СЕМ, грубо потъпвайки, Закона за радиото и телевизията и всички професионални аргументи, с пет гласа “за”, сложи края на 19-годишната история на Радио Франс Интернационал – България. В случая не се извършва само промяна на основни параметри по лицензия, а се узаконява смяна в собствеността, която води до преустановяване дейността на радиооператор, станал символ на българския преход.
Съгласно утвърдените изменения на честота на РФИ ще започне излъчване “Радио Фокус”, което неведнъж е ставало причина т.нар. “независим регулатор” да приема незаконосъобразни решения, които в последствие до едно са били отменяни от Върховния административен съд, допълват от АБРО. С днешното си решение, Съветът за електронни медии освен, че записа поредната черна страница в най-новата ни медийна история, отново показа своето ниво на компетентност и ефективност.

Европейската регулаторна рамка изисква от страните-членки да имат независим и ефективен медиен регулатор, какъвто в България липсва. Спешна е нуждата от преосмисляне на регулаторния модел у нас и бърза промяна в неговото устройство, принципи и правомощия. Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, вярва, че е дошло времето да бъде изграден един модерен, ефективен и работещ конвергетнен орган в областта на медиите.