Абортът съвсем не е безобидна операция

Тези, които не са се сблъсквали с тази операция, я смятат за безобидна. Може би си мислят, че единственото негативно нещо е чувството на вина за изгубен живот Или пречистват съвестта си, казвайки си, че ембрионът още не е човек, а самата операция се изпълнява професионално и жената бързо възвръща нормалното си състояние.

Ще разочароваме дамите, които мислят така. Защото в действителност те не знаят какви патогенни микроорганизми населяват влагалището. Затова дори фактът, че лекарят оперира в абсолютно стерилна обстановка, не дава гаранция, че тези микроорганизми няма да попаднат от влагалището в матката.

И по нататък жената е застрашена или от бавно развиващо се заболяване, или от сериозна инфекция, която може да доведе дори до летален изход.

ВИДОВЕ АБОРТИ
Абортите са изкуствени и спонтанни. Изкуствените аборти най-често се случ-ват по болята на самата жена, а спонтанните – въпреки нейното желание.
Към изкуствените аборти се отнасят хирургичните, т.е. проведените с помощта на инструменти. Другият вид изкуствени аборти са медикаментозните, които предполагат изкуствено стимулиране на родова дейност.

ПРИЧИНИ ЗА СПОНТАННИТЕ АБОРТИ
•неправилно развитие на плода в матката, съчетано с недостиг на хранителни вещества в менюто на бременната;
• несъвместимост на кръвта по резус-фактор;
•недостатъчно или неправилно развитие на матката;
•напрегнат физически труд;
• психично пренапрежение.

ХИРУРГИЧНО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА

Хирургичният метод на аборта включва в себе си два основни етапа: разширяване на цервикалния канал и отстраняване на оплодената яйцеклетка.
За разширяването на цервикалния канал и до този момент се използва познатият в медицината разширител на Гегар. Следствие от този метод на извършване на аборт са разкъсвания и увреждания на шийката и на стените на матката, което може да доведе до обилен кръвоизлив и до възпалителни процеси.

Освен това тези увреждания могат да се превърнат в причина за неизносване на плода при следващи бременности или до разкъсване на стените на матката при раждане.
Разрушаването и отстраняването на оплодената яйцеклетка се прави до 12-ата седмица на бременността с използване на кюрети и абортцангери.

Процедурата по аборта при този метод обикновено се изпълнява в операционната зала, при местна анестезия или обща наркоза.

Статистиката сочи, че от година на година се увеличава броят на жените, нежелаещи да раждат, т.е. те се насочват към, аборти, в тези данни дори не влизат т.нар. миниаборти, които се извършват до 6-ата седмица от началото на бременността.

КОГА ИМА ЛЕТАЛЕН ИЗХОД ПРИ АБОРТ?
Както свидетелстват статистическите данни, всяка година умират жени при аборти.

Причините за смъртта при аборт са:
• гнойно-септични усложнения;
•кръвоизливи;
•екстрагенитална па-тология по време на операцията;
•увреждане на органите на малкия таз;
•белодробна емболия;
•различни усложнения в резултат на анестезията.

Смъртността на жените при провеждане на операцията аборт може да бъде предизвикана и от грешки на медицинските работници. Статистиката сочи, че 25 на сто от смъртните случаи са вследствие на грешни действия дори от висококвалифицирани специалисти.

вероятността от смъртен изход по време на аборт нараства право пропорционално на срока на бременността. Например забелязано е, че смъртността сред 30-годишни жени е по-голяма, отколкото при 20-годишните.

Lekar.bg