svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Отговорност но поръчителя

Поръчителят се е задължил спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнението на задължението на това друго лице, т.е. за изпълнение на едно чуждо задължение. Следователно 2 фактора определят съдържанието на отговорността на поръчителя:
1. Чуждият дълг, чието изпълнение се обезпечава.
2. Уговореното м/у страните.
ЗНАЧЕНИЕ НА ЧУЖДИЯ ДЪЛГ
Съдържанието на задължението на поръчителяе идентично със съдържанието на главното задължение.
1. Главният дълг определя отговорността на поръчителя в следните…

Read More