svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Поемане на зъдължения – видове

Преди да се запознаем с комулативното поемане на дълг трябва да се запознаем с т. нар. ПОЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. За поемане на изпълнението говорим тогава, когато едно трето лице се задължи към длъжника да престира вместо него на кредитора. Това е сделка, сключена между длъжника и третото лице и не създава никакви права и задължения за кредитора. Тази сделка е винаги възможна и не се…

Read More

Други основания за погасяване на облигационното задължение.Подновяване

Подновяване или новация, наричаме договорно, с който се погасява едно задължение, като се поема ново на негово място. Следователно новацията има двойна действие:
1. Тя създава едно ново задължение. Затова именно се нарича новация. Тя е способ за възникване на облигационно отношение.
2. Тя погасява едно задължение. Това второ действие на новацията е основанието тя да се зачисли способите за погасяване на задълженията.
Предпоставки.
1) Наличност на правно валиден…

Read More