svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Картел и обединяването на търговци

Картелът представлява договорно обединяване на търговци, които запазват своята правна самостоятелност. Целта на обединяването е да се координира и регулира стопанската им дейност, за да се изключи или поне да се ограничи конкуренцията между тях.
Обединяването на търговци в тръст води до загубване на тяхната икономическа и правна самостоятелност. Предназначението на тръста /концерна/ е да управлява, координира и регулира дейността на отделните предприятия, които влизат в…

Read More

КЗК наложи санкция за неуведомление за концентрация

Комисията налага на «Международен панаир Пловдив» АД имуществена санкция в размер на 66 876 лв. за неизпълнение на задължението по чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗЗК (отм.) – подаване на уведомление за концентрация.

С решение от 08.10.2009 г. КЗК образува производство по самосезиране за евентуално извършено нарушение от страна на «Международен панаир Пловдив» АД при придобиване на 100%…

Read More

КЗК се самосезира и започна проучване на пазара на производство и реализация на касови апарати

С решение № 1284/03.12.2009 г. КЗК се самосезира и образува производство по преписка КЗК-1068/2009 г. за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК от страна на ?Дейзи Технолоджи? ООД, гр. София, ?Датекс? ООД, гр. София, ?Елтрейд? ООД, гр. Ботевград и ?Тремол? ООД, гр. Велико Търново, изразяващо се в поведение, което има за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на…

Read More

КЗК наложи санкция за имитация

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК и наложи имуществена санкция в размер на 7 160 лв. на «Верона 2002» ООД. Комисията постанови прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по молба на «Петрол» АД, конкурент на ответното дружество при търговията на дребно с петролни и автомобилни горива.

През 2008 г. Петрол продава бензиностанция в с. Орешак,…

Read More

Предявяване на искове за обезщетение за причинени вреди вследствие на извършено нарушение на ЗЗК
Повод за настоящото съобщение са зачестилите в последно време запитвания до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), свързани с постановени от нея решения, с които граждани се интересуват как могат да се възползват, респективно да бъдат обезщетени, за вредите, които се претърпели от установени нарушения на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).
В тази връзка Комисията напомня, че упражнявайки правомощията си, предоставени й от…

Read More