svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Социална политика на ЕС – Приложение

За реализирането на целите, заложени в чл. 136 ЕС ще работи в следните области (чл. 137):

-въздействие върху трудовата среда за защита на здравето и безо­пасността;

-условия на труд;

-информиране и консултиране на работещите;

-интегриране на отпадналите от трудовия пазар, съобразно предписанията на чл. 150, а именно:

*улесняване адаптацията към индустриалните промени, осо­бено чрез квалификация и преквалификация;

*повишаване на…

Read More