svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Облагаеми доставки

Данъчния кредит е сумата от начислен ДДС, включен в цените на сделките, по които регистрираното лице е получател. Или това е сумата, която подлежи на приспадане от начисления върху стойността на облагаемите сделки данък или за възстановяване от държавния бюджет.

Определяне на данъка за внасяне  – когато за определен данъчен период общата сума на начисления от регистрираното лице данък превишава общата сума на данъчния…

Read More