svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Деклариране на дохода и внасяне на данъка

Данъчно задължените по този закон лица подават годишна данъчна декларация за облагаемия си доход, включително и за дохода, обложен с патентен данък, в срок до 15 април на следващата година.

Данъчната декларация се подава в териториалната данъчна дирекция по местоживеене.

Данъчна декларация не подават лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения и доходи от дейности необлагаеми по този закон или освободени…

Read More

Класификация на данъците в зависимост от понятието система.

За изграждането на класификацията трябва да вземем предвид:

– икономическите променливи – данъкът е преди всичко удръжка върху една икономическа променлива

– промените на действащите юридически правила

– измененията в констатираните административни състояния

– промените в състоянието и относителното възприемане на данъка

Независимо от това данъчната действителност дава възможност да се обособят:

1/ Данъците, дължими в резултат на промяна…

Read More

Видове данък

Местен данък върху физическите лица: Индивидуалния подоходен данък се използва и като форма за набиране на приходи и при местните бюджети. Най –широко приложение той намира в САЩ. Определянето на облагаемата основа и изчисляването на данъчното задължение се определя по различни начини. По принцип сумата на местния данък се приспада от сумата на федералния подоходен данък, т.е. местния данък е само допълнение на централния данък.

Read More

Кейнсиански и неокласически постановки за негативния подоходен данък.

В теоретически план идеята за негативния подоходен данък се състои в определянето на един праг на бедност по отношение годишните доходи в зависимост от личността или от състава на домакинството. На всеки гражданин или домакинство, които реализират годишен доход под този праг, правителството задължава да изплаща парични помощи дотогава, докато дохода стигне максималната граница. Накратко това е система на гарантиран минимален доход за домакинствата.

Read More

Данъчни системи и равнище на развитие.

Данъчните системи на индустриалните страни:

1/ Данъчните системи, в които доминира прякото облагане – става дума за англосаксонските страни и някои страни от Северна Европа, които имат висока степен на икономическо развитие. В САЩ, Швеция и Швейцария преките данъци носят две – трети от данъчните постъпления. Освен това доста развити страни могат да подържат голям и квалифициран административен персонал, а също и съвършена техника – необходимо…

Read More

Данъчната система

Данъчната система е съвкупност от данъчните форми, използвани в една страна. „Данъчната система е съвкупност от данъците, прилагани в даден момент в определена страна“. Понятието за данъчна система може да се представи като се вземат предвид не само частите на нормативните дадености – данъчните форми, принципно обусловени от данъчните закони, но също и икономическото измерение, административния и психологическия аспект на облагането. Подобна широка концепция за понятието фискална…

Read More

Неокласически теории за данъците.

Лансират се и се защитават няколко идеи:

– данъчните намаления могат да допринесат за повишаване на производителността на труда и за оживление на производството

– данъчните намаления могат да стимулират потреблението и спестовността

– данъчните намаления са ефикасно средство за ограничаване на безработицата

– намаляването на данъците може да доведе до нарастване на държавните приходи

– данъчните ограничения са една…

Read More

Анализ на използването на дохода

Използването на дохода е процес на неговото изразходване и потребление. Във връзка с това данъкът може да се обхване не само произведения и разпределения доход, но така също и изразходвания доход.

Разпределен и изразходван доход. Във финансовата практика обикновено се използват два големи данъка – подоходният данък и данъка върху разходите. Разликата между тях е съществена. Подоходният данък обхваща пряко съвкупността от доходите и…

Read More

Анализ на различните видове прогресивност

1. Глобална прогресивност – тя е на лице тогава, когато размерът прилаган към определената сума от основата /  която е разпределена на нарастващи класове/, обхваща цялата основа. В този случай данъкоплатеца, който има доход 10 000,10 лв. плаща 3000,30 лв. данък, а този който има доход 10 000,00 лв плаща 2000 лв. Тук е на лице несправедлив резултат.

2.Пряка прогресивност –неудобството на глобалната прогресивност…

Read More

Елементи определящи мащабите на приложение на данъка

Това  са данъчната маса, облагаемото лице и генераторния факт.

1. Облагаема маса. В нея обикновено се включват доходите и имуществата, въз основа на, които се определя данъка. Под облагаема маса се разбира елемент или съвкупност от елементите, имащи общи икономически стойности, на базата на която е определена облагаемата основа в процеса на операции, наричани разпределение на данъка. Облагаемата маса не винаги е нещо материално.

Read More

Първите български ханове.Аспарух

Аспарух е прабългарски владетел, основател на Дунавска България. Той е третият син на Хан Кубрат, основателя на Велика България.

Най-важна историческа роля се пада на българите, предвождани от хан Аспарух, който се стреми да запази западните земи на Велика България, като се движи към реките Дунав и Днестър. Император Константин IV Погонат предприема поход срещу Българите, но след неблагоприятно развитие на битката Византийската армия…

Read More

Изтича срокът за плащане на данъка върху доходите с отстъпка

Всеки, който желае да плати с 5 на сто по-малък данък върху доходите и е решил да се възползва от тази законова отстъпка в последния възможен ден – 10-и февруари, нека да заплати дължимия данък в банковия офис, намиращ се в салона за обслужване на териториалната дирекция на НАП в Бургас на ул.”Александровска” 26 до 15.00 часа, апелираха от приходната администрация в морския…

Read More

Коефициенти за определяне на ефективността на активите

Използвайки анализа на тези съотношения инвеститорът и специалистът могат да преценят дали фирмата е обект на риск от фалит и дали фирмата функционира така, както се работи в отрасъла или нейните конкуренти. Може да се оценят дейността и развитието на фирмата. Неблагоприятните финансови съотношения като цяло водят до по-големи разходи за финансиране, докато благоприятните означават, че инвеститорите ще желаят да обезпечат необходимите на фирмата фондове…

Read More

Данък върху печалбата

 Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху печалбата. Облагането с този данък нормативно е уредено в ЗКПО. Този закон урежда облагането на:

– печалбата и доходите на местните и чуждестранните ЮЛ, включително организациите на бюджетна издръжка, както и на местните и чуждестранните дружества, които не са ЮЛ (неперсонифицираните…

Read More

Работодателите имат месец, за да размислят за дължимите осигурителни вноски

От 1 януари коригирането на декларациите образец 6, в която се вписват дължимите осигурителни вноски и удържания авансово данък върху доходите от трудови правоотношения на физическите лица, вече става в строго определен срок, съобщиха от Националната агенция по приходите. За работодателите и осигурителите този срок за корекция е до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Това означава, че ако на 24 февруари…

Read More

Владимир Каролев: По-добре да се намалят осигуровките, отколкото ДДС

Намаляването на ДДС с 0.5% от тази година е възможна мярка, каза в предаването „12+3“ на БНР финансистът Владимир Каролев. Според него в момента трябва да се внимава много за финансовата стабилност на държавата, а не да се действа както при други съседни държави, които са „минали на бюджетни дефицити“ като Гърция и Румъния. „Не знам защо не се учим от техните грешки, а се дава сигнал, че може…

Read More

Облагат с данък нездравословната храна в Тайван

Властите в Тайван планират да обложат с данък нездравословните храни, за да принудят по този начин местното население да се храни по-пълноценно.

Подобен данък няма аналог в света до момента. С такъв в Тайван ще бъдат обложени заведенията за бързо хранене, производителите на алкохол и съдържащи захар безалкохолни напитки, както и на сладкарски изделия. Законопроектът ще бъде внесен за разглеждане в тайванския парламент през 2010 г. Ако бъде одобрен, данъчното…

Read More

Подсещат по телефона съдия, забравил да плати 1200 лева данък

42-16817765София. Съдия в едно от районните съдилища в Североизточна България „забравил” да плати 1200 лева данък върху доходите си за 2009 г. Служителите в кол центъра на НАП го потърсили по телефона в съдилището, за да му напомнят за дълга и да го помолят да се издължи към хазната. Общо над 130 000 телефонни консултации са провели от началото на годината служителите на Информационния център на НАП,…

Read More

Земеделски производители „забравили“ да се регистрират и да платят данък

nap_logoСофия /КРОСС/ 11 земеделски производители от София са се опитали да избегнат регистрация по ЗДДС и да платят дължимия данък. Ревизорите от столичната НАП са установили, че те дължат на бюджета повече от 370 хил. лв. ДДС, съобщават от НАП. Извършена е проверка на физически лица, декларирали доходи от земеделска продукция в периода от 2005 г до 2008 г. За лицата е имало данни, че подлежат…

Read More