svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Бояджийски работи

Изпълнението на бояджийските работи ангажира близо пет процента от общия брой на работниците в строителството. Съществуват определени тенденции за относително намаляване на бояджийските работи преди всичко в жилищното и общественото строителство, главно в резултат на по-широко въвеждане на фасадни панели с фрактурен слой, облицовки от различни материали, видим бетон, тапети и др.

Бояджийските работи на строителните обекти включват цяла поредица от работни процеси и операции, характерът и броят, на които зависят, от една страна, от…

Read More

Почивка на море

Въпреки, че лятото, е твърде далеч, е добре да помислим още отсега в кой морски курорт искаме да прекараме лятната си почивка. Възможностите за това са изключително много като в крайна сметка всичко зависи от Вашите лични предпочитания и финансовите средства, които ще може да отделите за почивката си. Въпреки, че много хора си мислят, че, е рано, за да планирате почивката си, това в никакъв случай не трябва да Ви притеснява. Ако си направите резервация…

Read More

Белоглав орел

По размери белоглавият лешояд, е почти колкото брадатия орел. Тежи повече, но размахът на крилата му, е по-малък. Крилото на брадатия орел от Средна Азия достига дължина 90 см, а на брадатия лешояд надвишава 75 см. Между лешоядите на Стария свят тези два вида са шампиони по размери. В Северна Африка твърде редкият лешояд орику има размах на крилата 2,7 метра, а карталът(черния лешояд) от Иберийския и Балканския полуостров и Азия – 2.85 метра.

Белоглавият лешояд…

Read More

Къде да прекараме почивката си през лятото

Зимата неусетно си замина и като, че ли настана време да помислим къде ще прекараме лятната си почивка. Варианти за това има много, но ако все още не сте решили къде да почивате, то сега ще Ви дадем няколко предложения за доста интересни места, които със сигурност ще Ви грабнат вниманието.

През летните жеги повечето хора предпочитат да избягат от тях на морето, което от една страна, е доста спорно, защото хем искат да избягат от…

Read More

Ползи от градинарството

Градинарството, е едно от най-приятните занимания, на които може да се отдадете през свободното си време. Ако сте запалени градинари може да практикувате любимото си занимание дори през зимата, но за целта трябва да сте си построили зимна градина. Освен, че ще си запълните времето с нещо приятно и същевременно полезно, градинарството може да Ви даде много повече, отколкото смятате. Последните изследвания доказват, че градинарството може да окаже положително влияние върху психическото и физическото Ви състояние.

Read More

Фитнес съвети за начинаещи

Първите стъпки във фитнеса са много важни. Още от самото начало трябва да се научите да тренирате правилно, защото в последствие ще Ви бъде много трудно да си коригирате грешките. Най-добрият вариант, е да тренирате с инструктор, който да Ви изготви подходяща програма и да Ви покаже как се изпълняват правилно упражненията. Разбира се, ако нямате възможност да отделите нужните средства за наемането на фитнес инструктор, то нищо не Ви спира и сами да посетите залата, но…

Read More

Как да тренираме правилно

Сигурен съм, че на по-голяма част от хората, които редовно посещават фитнес залата, неведнъж им се, е случвало да чуват думите „Не тренираш правилно”, „Правиш упражнението грешно” или „Това защо го правиш”. Тези думи се изричат от всякакви хора – от непознати със сериозен стаж в залата и от напълно начинаещи, които смятат, че като са прочели няколко статии на тема фитнес и са изгледали десетки клипчета на Рони Колман и Арнолд Шварценегер са им напълно ясно…

Read More

Съвети за ремонт в банята

Банята, е едно от малкото места в дома Ви, където наистина можете да останете насаме със себе си. Затова, е от изключително важно значение тя да Ви носи необходимия комфорт и уют, докато я използваме. В нея можем да разпуснем от поредния тежък ден на работа или пък просто да се отдадем на спокойствие и релакс, потопени във ваната, заобиколени от десетки ароматни свещи и да се насладим на момента, без да бъдем обезпокоявани от никой. Така, че трябва…

Read More

Транспортни и хамалски услуги, товарни превози за София и страната

Предлагаме изхвърляне на стари мебели транспортни  и товарни услуги на територията на София и спедиторски услуги за България.

Товарни превози.com разполага с богат опит,  нужното обурудване и работна ръка за извършване на различни  товаро-разтоварителни и транспортни дейности: преместване на мебели и други обемисти товари; доставка на всякакъв вид материали;…

Read More

Възстановителни принудителни административни мерки

И при възстановителните мерки правното основание е правното нарушение, само че при тях се изисква от нарушението да е последвала някаква вреда – имуществена или от морален характер. Ето защо възстановителната мярка е недопустима, безсмислена при липса на правно нарушение.
Предназначението на тази мярка е да отстрани, да възстанови вредните последици от извършеното вече правно нарушение. Тук се касае вече не за формално нарушаване на правна…

Read More

Преустановителни принудителни административни мерки

За разлика от превантивната мярка, тук вече има нарушение макар и незавършило. Но този факт е противоправен и не бива да бъде търпян. Компетентните органи би трябвало да вземат незабавно нужните мерки, за да може колкото се може по-бързо да се преустанови по-нататъшното продължаване на нарушението. Правното основание в случая е наличието на правно нарушение – най-често административно, което не е още завършило, а следователно…

Read More

Превантивни принудителни административни мерки

Превантивните принудителни административни мерки са вид принудителни административни мерки. Като такива те имат общите черти на всяка ПАМ, но в същото време притежават и собствена спицифика, а оттам и собствена правна проблематика. Спецификата и е в предназначението и да предотврати извършването на административноправни и други правни нарушения и вредните последици от тях. Този вид ПАМ също се прилага във връзка с правно нарушение, като самата…

Read More

Видове принудителни административни мерки

Текстът на чл.22 от ЗАНН установяна три вида принудителни административни мерки. Едните от тях са за предотвратяване на административните и другите правни нарушения. Другите са за преустановяване на тези нарушения. Третите са, за да се отстранят евентуално настъпилите вредни последици от извършени до известна степен или докрай административни и други правни нарушения.
Критерият на това разделение е предназначението на конкретната принудителна административна мярка или какво точно…

Read More

Правна уредба на принудителните административни мерки

Общата нормативна уредба на ПАМ се съдържа в специалния за нях раздел Трети от глава Втора на Закона за административните нарушения и наказания. Той обхваща само два текса на чл. 22 и чл. 23 от закона.
Текстът на чл. 22 гласи:”За предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, както и за тяхното предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки.”…

Read More

Понятие и същност на принудителната административна мярка

Принудителната административна мярка /ПАМ/ е вид административна принуда. Другата административна принуда е административното наказание. Като вид административна принуда ПАМ има присъщите характерни белези на административната принуда въобще. В същото врема притежава и специфични белези, които и придават собствен правен облик, различен от този на административното наказание.
Принудителната административна мярка по отношение на административната принуда се отнася като част към цяло, като вид към род. Прилагането на…

Read More

Понятие за административна принуда

Административните актове пораждат права и задължения. Задълженията, които произтичат от административните актове следва да бъдат изпълнени. Характерното и типичното изпълнение е доброволното изпълнение. В този случай адресатът на акта-физическо или юридическо лице по своя инициатива изпълнява възложените задължения.За доброволното изпълнение въздейства в психологически план и предвидената възможност за принудително изпълнение.По този начин адресатът на акта получава психологическо въздействие, че той , ако не изпълни доброволно…

Read More

Отмяна на арбитражно решение

Отмяна на АР – уредбата е повелителна. Става по исков ред Компетентен е Софийският градски съд.  Иск за унищожаване -тримесечен преклузивен срок. За нищожност – безсрочно.
Основания за унищожаемост:
–  недееспособност;
–  липса на арбитражно споразумение;
–  произнасяне по въпроси извън предмета на спора;
–  неуведомяване на страната или препятстване да вземе участие;
–  съществени процесуални нарушения. Основания за нищожност:
–  неарбитруемост на спора;
–  противоречие на АР с обществения ред на България.

Read More

Поправка, тълкуване и допълване на арбитражното решение

Поправката може да стане по искане па всяка от страните или почин на съда. Когато едната страна иска, трябва да уведоми друга когато съдът предприема поправката – да уведоми и двете страни. Когато съдът действа но свои почин, той трябва да извърши поправката в 60 дневен срок от постановяване па решението. Ако е по искане па страна 30-дневен от получаването. Срокът може да бъде продължен….

Read More

Прекратяване на АП и арбитражно решение.

Прекратяване на АП
–  когато съдът е десезиран: оттегляне на иска, взаимно съгласие, спогодба;
–    когато АП е недопустимо: Асъд е некомпетентен (той проверява
сам).
Постановяване на АР: с мнозинство, писмено, мотивирано, подписано.
АС трябва да основе Р на приложимия закон.
Може да се постанови Р при уговорени условия –  въз основа спогодба, която Р възпроизвежда.
АР е окончателно и не подлежи на обжалване   Може да се атаку само по исков…

Read More