Вени

Подобно на артериите по отношение на размера си те също са големи, средни и малки. Средната обвивка на вените е по-тънка от тази на артериите. Стената им е изградена от същите 3 обвивки. Тъй като средната им обвивка т.е. мускулите и влакната са по-малко, лумена им не е кръгал, а приплеснат, елипсовиден. Малките, средните и някои големи вени притежават образувания на интимата – клапи. Клапи не притежават горната и долна кухи вени. В зависимост от преложението си, вените се делят на повърхностни и дълбоки, наричани още подкожни и вървят самостоятелно, а дълбоките, които са двойно количество вървят с едноименни артерии по крайниците. Съществуват и единични дълбоки вени. Съседни вени често се съединяват помежду си посредством многочислени анастомози, в резултат на което се образуват венозни сплитове. Те са добре изразени в правото черво. Количеството на вените надвишава това на артериите.